(01) 562 17 65 alpegel@siol.net

POSODE ZA SLADOLED

PAPIRNATE POSODICE ZA SLADOLED

Art.Izdelekkom v pak.
16BPosodica ml. 80250
16B/CUPPokrov za 16B100
10MG1Posodica ml. 160200
10MG/CUPPokrov za 10MG100
M2Posodica ml. 245160
M2/CUPPokrov za M2100
MD4Posodica ml. 300200
MD4/PPlast.pokrov za MD4100
M8Posodica ml. 35080
M8/PPlast.pokrov za M850
20PPlastične žličke1 kg

STIROPOR POSODE ZA SLADOLED

Art.Izdelekkom v kart.
T500ml. 500/ 350g slad.50
T750ml. 750/ 500g slad.50
T1000ml.1000/ 700g slad.50
T1500ml.1500/ 1000g slad.50
KA500CAza ca. 500 g slad.(650 ml)50
KA750CAza ca. 750 g slad.(950 ml)50
KA1000CAza ca. 1000 g slad.(1300 ml)50
KA1500CA za ca. 1500 g slad.(2000 ml)50